Xin chào ! Tôi tên là V . Tôi thích màu hường ghét sự giả rối .

VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI- ĐI ĐỂ CHẠM – ĐI ĐỂ CẢM – ĐI ĐỂ TRẢI NGHIỆM 😘